#pragma strict

function Start () {

}
var obj:GameObject;
var offset:Vector3;
    
function Update () {
var position:Vector3;
    position = obj.transform.localPosition;
    transform.localPosition = position + offset;
}

これをカメラに付ける。inspectorのobjには追従のターゲットとなるobjectを追加する

引きクーポン発行中 LG 17Z90N-VA74J ノートパソコン 軽量 17インチ gram ノートPC - staging.skoop.wip.skaggbyran.se