#pragma strict

function Start () {

}
var obj:GameObject;
var offset:Vector3;
    
function Update () {
var position:Vector3;
    position = obj.transform.localPosition;
    transform.localPosition = position + offset;
}

これをカメラに付ける。inspectorのobjには追従のターゲットとなるobjectを追加する

期間限定特売 ホルアクティ 5つ星 美品 光の創造神 遊戯王 - staging.skoop.wip.skaggbyran.se