#pragma strict

function Start () {

}
var obj:GameObject;
var offset:Vector3;
    
function Update () {
var position:Vector3;
    position = obj.transform.localPosition;
    transform.localPosition = position + offset;
}

これをカメラに付ける。inspectorのobjには追従のターゲットとなるobjectを追加する

即納&大特価 CASIO 電子辞書 wifi! XD-SX4100 電子ブックリーダー - staging.skoop.wip.skaggbyran.se